Wzór umowy kupna-sprzedaży dzieła sztuki

Sprzedaż samochodu musi zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem.. Klientami galerii będą firmy, instytucje oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.Umowa sprzedaży (czasem nazywana umową kupna-sprzedaży) to umowa wzajemna, zobowiązująca.Jest najpowszechniejszą umową zawartą w Kodeksie cywilnym.Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy - nabywca zaś do uiszczenia należności (wg ceny sprzedaży) i odeb…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt