Wniosek do centralnego ośrodka informatyki o nadanie uprawnień dostępu do ssdip

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem: Profilu Zaufanego; lub.. Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej pod opieką: Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu: Wniosek o wyjawienie majątkuEDVAC - maszyna zbudowana według projektu J. Prespera Eckerta, J.W. Mauchlyego i Johna von…


Czytaj więcej