Decyzja wodnoprawna

Niemniej jest tak jedynie wtedy, gdy sąd odsyłający jest w stanie upewnić się, że faktycznie jest wykluczone, by dane przedsięwzięcie mogło mieć .Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli twoja inwestycja jej wymaga 3.. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r nr 239, poz. 2019 ze zmianami)Î art, 181 ust.. Wojciech Szopiński Nowe prawo wodne wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję .Słownik wyrazów bliskoznacznych do słowa decyzja.. Dokument możesz złożyć jako: .. Dopiero art. 400 ust.. 2,…


Czytaj więcej

Decyzja wodnoprawna kiedy

W pewnych przypadkach pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone (z odszkodowaniem albo bez odszkodowania).. Dla jej napędu niezbędne jest uzyskanie kolejnych, następujących po sobie decyzji administracyjnych, warunkujących realizację planowanych działań.jest zgoda wodnoprawna, któraobejmuje następująceinstrumenty o charakterze .. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek zainteresowanego, na czas określony.. Uzyskanie przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego jest najkorzystnie…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt