Wzór pisma o zwrot nadpłaty abonamentu rtv

We wniosku należy zaznaczyć w jakim podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego .W piśmie należy wyjaśnić, dlaczego nie płaciliśmy abonamentu.. Informacja o abonamencie rtv - podstawa prawna, wysokość oraz tryb i sposób wnoszenia opłat, zwolnienia i ulgi w opłatach abonamentowych (pobierz informacje o abonamencie)Informacja o przyjmowaniu i załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych (pobierz informacje o opł…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt